BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
905 VasaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Österbottens Museum, Skolhusgatan 0 1682 1982 3664 1570 1873 3443
002 Konsthallen, Senatsgatan 1905 2313 4218 1775 2155 3930
003 Vasa yrkeshögskolan, Rådhusgatan 31 1498 1744 3242 1340 1568 2908
004 Vöyrinkaupungin koulu, Berggatan 11 1553 1395 2948 1397 1256 2653
005 Hietalahden koulu, Travgatan 9 1821 2098 3919 1596 1837 3433
006 Vasa yrkeshögskolan, Wolffskavägen 30 1289 1227 2516 1187 1129 2316
007 Vikinga skola, Idrottsgatan 10 1592 1528 3120 1438 1390 2828
008 Isolahden koulu, Bollgatan 17 1899 1893 3792 1441 1432 2873
009 Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10 1366 1290 2656 1018 971 1989
010 Gerby skola, Västerviksvägen 27, ingång f 2219 2086 4305 1593 1520 3113
011 Metsäkallion päiväkoti, Borgaregatan 34 2049 1997 4046 1417 1436 2853
012 Asevelikylän koulu, Aleksis Kivivägen 54 998 1012 2010 734 751 1485
013 Teeriniemen koulu, Svangatan 8 994 970 1964 777 773 1550
014 Huutoniemen koulu, Mannerheimvägen 41 1189 1225 2414 943 982 1925
015 Yrkeshögskolan Novia, Seriegatan 2 1008 957 1965 781 759 1540
016 Nummen koulu, Jaktstigen 4 1406 1322 2728 1130 1043 2173
017 Variskan koulu, bibliotek, Gamla Vasagatan 20 1232 1158 2390 1005 960 1965
018 Alkula daghem, Rossgatan 3 1456 1492 2948 1114 1119 2233
019 Suvilahden koulu, Teirgatan 2 1895 1943 3838 1571 1614 3185
020 Sundom skola, Sundomvägen 13 1213 1203 2416 882 876 1758
021 Tervajoen koulu, Malamontie 2 639 570 1209 498 443 941
022 Vähänkyrön koulukeskus, Savilahdentie 1 637 631 1268 512 512 1024
023 Saarenpään koulu, Jokivarsitie 139 417 351 768 308 266 574
024 Merikaarron koulu, Merikaarrontie 774 741 686 1427 552 521 1073
Totalt Vasa
    32698 33073 65771 26579 27186 53765