BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
911 ValtimoDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1 1245 1173 2418 1055 998 2053
Totalt Valtimo
    1245 1173 2418 1055 998 2053