BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
796 Norra Finl mgt
785 VaalaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Jaalangan koulu, Jaalangantie 97 168 120 288 152 110 262
002 Säräisniemen koulu, Säräisniementie 355 150 157 307 137 130 267
003 Veneheiton koulu, Veneheitontie 790 261 203 464 217 155 372
004 Vaalan kunnanvirasto, Vaalantie 14 1105 1080 2185 905 908 1813
Totalt Vaala
    1684 1560 3244 1411 1303 2714