BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
946 VöråDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rejpelt skola, Rejpeltvägen 319 262 239 501 201 188 389
002 Koskeby skola, Vöråvägen 3 582 634 1216 474 516 990
003 Rökiö skola, Lotlaxvägen 7 562 560 1122 438 461 899
004 Karvsor skola, Vöråvägen 1417 200 189 389 151 155 306
005 Tålamods skola, Keskisvägen 277 74 65 139 63 57 120
006 Pettersbacka skola, Kaurajärvivägen 1944 69 45 114 59 41 100
007 Maxmo kyrkoby skola, Tottesund 364 275 270 545 219 215 434
008 Särkimo skola, Skolvägen 27 272 250 522 230 208 438
009 Centrumskolan i Oravais, Skolvägen 39a 818 808 1626 661 657 1318
010 Kimo skola, Kimovägen 715a 195 153 348 160 122 282
011 Komossa skola, Komossavägen 237a 109 77 186 85 64 149
Totalt Vörå
    3418 3290 6708 2741 2684 5425