BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
834 TammelaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2 1837 1954 3791 1477 1571 3048
002 Teuron koulu, Teurontie 463 252 215 467 213 182 395
003 Portaan koulu, Suomaantie 8 460 410 870 366 325 691
004 Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 19 724 696 1420 558 543 1101
Totalt Tammela
    3273 3275 6548 2614 2621 5235