BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
781 SysmäDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sysmän kunnanvirasto, Valittulantie 5 2047 2137 4184 1774 1855 3629
Totalt Sysmä
    2047 2137 4184 1774 1855 3629