BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
778 SuonenjokiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaatron koulu Suonenjoki, Koulukatu 19 3725 3775 7500 3105 3169 6274
Totalt Suonenjoki
    3725 3775 7500 3105 3169 6274