BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
152 StorkyroDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142 1139 1231 2370 913 1012 1925
002 Kylkkälän koulu, Kylkkälänraitti 51 590 518 1108 457 401 858
003 Valtaalan koulu, Valtaalantie 433 603 552 1155 484 438 922
004 ent. Lehmäjoen koulu, Kaurajärventie 53 132 111 243 115 93 208
Totalt Storkyro
    2464 2412 4876 1969 1944 3913