BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
762 SonkajärviDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Virastotalo, Rutakontie 28 1877 1732 3609 1564 1444 3008
002 Sukevan Kyläkeskus, Matarantie 11 476 424 900 399 364 763
Totalt Sonkajärvi
    2353 2156 4509 1963 1808 3771