BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
796 Norra Finl mgt
746 SieviDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Korhosen koulu, Koulukatu 10 482 435 917 357 311 668
002 Kunnantalo, Haikolantie 16 1513 1467 2980 1013 1022 2035
003 Järvikylän koulu, Raudaskyläntie 144 396 369 765 271 246 517
004 Kiiskilän koulu, Kiiskilänkylätie 74 317 273 590 225 192 417
Totalt Sievi
    2708 2544 5252 1866 1771 3637