BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
789 Östra Nyl mgt
753 SibboDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 391 373 764 296 300 596
002 Södra Paipis skola, Skolbacken 50 400 396 796 294 307 601
003 Talman koulu, Satotalmavägen 11 1012 944 1956 750 728 1478
004 Borgby branddepå, Borgnäsvägen 432 397 373 770 279 270 549
005 Kungsvägens skola, Stora Byvägen 8 1471 1500 2971 1133 1167 2300
006 Gamla kommunalhuset, Jussasvägen 16 1512 1652 3164 1152 1322 2474
007 Byagården, Martisvägen 66 186 186 372 139 136 275
008 Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 238 236 474 172 174 346
009 Västerskogens daghem, Vesterängsvägen 24 1043 983 2026 820 773 1593
010 Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2 1637 1708 3345 1163 1271 2434
011 Boxby skola, Spjutsundsvägen 71 475 502 977 383 373 756
012 Salpar skola, Salparvägen 11 433 412 845 331 322 653
013 Byarsborg, Spjutsund 117 103 220 99 87 186
014 Simsalö skola, Simsalö 46 36 82 42 30 72
Totalt Sibbo
    9358 9404 18762 7053 7260 14313