BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
718 Åland Stat mgt
736 SaltvikDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ödkarby skola, Ödkarbyvägen 97 437 422 859 351 332 683
002 Rangsby skola, Lidkroksvägen 26 473 485 958 383 392 775
Totalt Saltvik
    910 907 1817 734 724 1458