BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
774 Lappland mgt
732 SallaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pääkirjasto, Postipolku 5 1342 1277 2619 1184 1122 2306
002 Entinen Kotalan koulu, Rantakuja 14 B 255 219 474 227 179 406
003 Hautajärven koulu, Karhujärventie 4 256 191 447 239 166 405
004 Kursun koulu, Salmenkankaantie 4 260 173 433 237 151 388
Totalt Salla
    2113 1860 3973 1887 1618 3505