BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
702 RuovesiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ruoveden yhteiskoulu, Kuruntie 6 1532 1587 3119 1279 1370 2649
002 Pekkalan koulu, Pohjantie 2 394 339 733 342 281 623
003 Visuveden koulu, Alastalontie 1 328 280 608 280 239 519
004 Väärinmajan koulu, Väärinmajantie 741 214 180 394 180 157 337
Totalt Ruovesi
    2468 2386 4854 2081 2047 4128