BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
680 ResoDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Nallinkatu 2 5663 6294 11957 4781 5372 10153
002 Kuloisten koulu, Keskitie 38 1364 1370 2734 1077 1094 2171
003 Ihalan koulu, Konsantie 16 2316 2325 4641 1782 1796 3578
004 Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15b 2694 2583 5277 2034 1959 3993
Totalt Reso
    12037 12572 24609 9674 10221 19895