BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
619 PunkalaidunDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Vesilahdentie 5 1631 1568 3199 1366 1325 2691
Totalt Punkalaidun
    1631 1568 3199 1366 1325 2691