BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
599 PedersöreDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lepplax skola, Lepplax, Lepplaxvägen 99 289 274 563 171 172 343
002 Kållby daghem/förskola, Kåll, Katternövägen 43 691 627 1318 509 460 969
003 Edsevö skola, Edsevö, Holmvägen 7 276 272 548 203 200 403
004 Forsby skola, Forsby, Forsbyvägen 386 257 240 497 192 178 370
005 Sundby skola, Sundby, Sundbyvägen 284 178 169 347 147 132 279
006 Kommungården, Bennäs, Skrufvilagatan 2 575 560 1135 439 422 861
007 Kyrkoby skola, Sandsund, Skolhusvägen 29 986 946 1932 734 701 1435
008 Ytteresse skola, Ytteresse, Ytteressevägen 214 923 832 1755 556 514 1070
009 Biblioteket, Överesse, Museigränd 2 556 551 1107 421 442 863
010 Skidstugan i Lappfors, Lappf, Terjärvvägen 110 167 169 336 135 136 271
011 Purmogården, Nederpurmo, Purmovägen 320 349 345 694 260 263 523
012 Purmo skola, Lillby, Lillbyvägen 205 257 249 506 201 194 395
013 Lostugan, Överpurmo, Överpurmovägen 606 106 100 206 87 87 174
Totalt Pedersöre
    5610 5334 10944 4055 3901 7956