BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
445 PargasDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sarlinska skolan, Skolgatan 16 6156 6414 12570 4780 5151 9931
002 Kommunalstugan, Kyrkvallen 2 700 697 1397 591 599 1190
003 Korpo områdeskontor, Korpoströmsvägen 3 412 395 807 361 343 704
004 Fridhem, Riggosvägen 2A 300 256 556 253 216 469
005 Iniö områdeskontor, Norrby 115 111 226 104 96 200
Totalt Pargas
    7683 7873 15556 6089 6405 12494