BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
576 PadasjokiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjasto, Vaahteratie 4 1664 1664 3328 1404 1432 2836
Totalt Padasjoki
    1664 1664 3328 1404 1432 2836