BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
560 OrimattilaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Heinämaan koulu, Haapamäentie 1 196 171 367 161 133 294
002 Valtuustosalin aula, Valtion, Orionaukio 2 869 1090 1959 768 972 1740
003 Jokivarren koulu, Käkeläntie 24 1065 1180 2245 851 967 1818
004 Kuivannon koulu, Kuivannontie 604 372 349 721 302 263 565
005 Luhtikylän koulu, Keiturintie 14 331 301 632 255 236 491
006 Mallusjoen koulu, Mallusjoentie 195 541 460 1001 439 373 812
007 Niinikosken ent. koulu/Savik, Raikkolantie 13 226 212 438 184 162 346
008 Pennalan koulu, Lankilantie 76 B 503 461 964 346 325 671
009 Tietävälän koulu, Kangasvuokontie 15 436 420 856 345 324 669
010 Tönnön koulu, Tönnönkoskentie 12 754 746 1500 581 573 1154
011 Orimattilan yhteiskoulu, Koulutie 17 522 574 1096 400 442 842
012 Virenojan koulu, Virenojantie 16 316 282 598 228 210 438
013 Myllylän koulu, Seulakuja 10 1222 1329 2551 950 1081 2031
014 Vuorenmäen koulu, Salmelantie 222 689 651 1340 568 548 1116
Totalt Orimattila
    8042 8226 16268 6378 6609 12987