BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
538 NousisDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Hallintokuja 2 1449 1485 2934 1094 1158 2252
002 Kirkonpiirin koulu, Vahdontie 52 742 691 1433 547 513 1060
003 Valpperin koulu, Valpperintie 993 277 212 489 206 167 373
Totalt Nousis
    2468 2388 4856 1847 1838 3685