BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
500 MuurameDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 2187 2121 4308 1540 1569 3109
002 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 1450 1492 2942 1116 1123 2239
003 Kinkomaan koulu, Purotie 2 614 617 1231 456 464 920
004 Niittyahon koulu, Männikkötie 5 337 297 634 267 228 495
005 Isolahden koulu, Pukkimäentie 1 242 207 449 184 163 347
Totalt Muurame
    4830 4734 9564 3563 3547 7110