BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
796 Norra Finl mgt
494 MuhosDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Huovilan koulu, Ketolanojantie 653 459 425 884 316 281 597
002 Hyrkin koulu, Mettäperäntie 5 617 560 1177 384 377 761
003 Laitasaaren koulu, Hotintie 22 339 344 683 238 241 479
004 Honkalan koulu, Laitilantie 58 373 317 690 259 208 467
005 Nuoriso-voimailutalo, Veturitie 34 1438 1336 2774 1012 969 1981
006 Koivu ja Tähti -kulttuurikes, Muhostie 2 1180 1291 2471 889 1005 1894
007 Kylmälänkylän koulu, Kylmälänkyläntie 2845 141 124 265 114 87 201
Totalt Muhos
    4547 4397 8944 3212 3168 6380