BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
480 MarttilaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Marttilan koulu, Metsäniityntie 11 1042 982 2024 851 804 1655
Totalt Marttila
    1042 982 2024 851 804 1655