BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
475 MalaxDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bergö skola, Bredhällsvägen 61c 268 210 478 221 185 406
002 Kommungården, Malmgatan 5 945 981 1926 762 791 1553
003 Övermalax skola, Kvarngränd 8 828 798 1626 693 656 1349
004 Strimman ungdomslokal, Björneborgsvägen 1517a 158 132 290 123 107 230
005 Nyby byagård, Nybyvägen 12 113 120 233 87 98 185
006 Petalax skola, Thorshagavägen 5 431 424 855 367 363 730
007 Norrback byagård, Björneborgsvägen 3286a 101 83 184 85 74 159
Totalt Malax
    2844 2748 5592 2338 2274 4612