BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
420 LeppävirtaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1452 1466 2918 1182 1205 2387
002 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1127 1274 2401 950 1112 2062
003 Konnuslahden koulu, Rautalahdentie 10 380 346 726 326 279 605
004 Kurjalan koulu, Kurjalanrannantie 1230a 196 161 357 154 125 279
005 Niinimäen Seurapirtti, Niinimäentie 239 297 249 546 262 224 486
006 Näädänmaan koulu, Torvenharjuntie 32a 165 158 323 154 138 292
007 Oravikosken koulu, Koulukaarre 2 682 631 1313 520 494 1014
008 Sorsakosken Seurala, Sorsakoskentie 12 593 567 1160 488 464 952
009 Timolan koulu, Timolantie 350 302 232 534 217 184 401
Totalt Leppävirta
    5194 5084 10278 4253 4225 8478