BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
410 LaukaaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pääkirjasto, Vuojärventie 2 2997 3312 6309 2273 2560 4833
002 Vihtavuoren yläaste, Koulutie 2 1264 1217 2481 917 873 1790
003 Tiituspohjan koulu, Tiituspohjantie 50 1629 1596 3225 1147 1118 2265
004 Tervamäen koulu, Liepeentie 47 1718 1656 3374 1378 1356 2734
005 Vehniän koulu, Vehniän kylätie 166 499 497 996 357 354 711
006 Kuusan koulu, Suolahdentie 689 1121 990 2111 821 728 1549
Totalt Laukaa
    9228 9268 18496 6893 6989 13882