BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
440 LarsmoDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Risö skola, Storströmsgränden 28 830 795 1625 574 569 1143
002 Holm skola, Videvägen 1 682 714 1396 464 497 961
003 Näs skola, Näsvägen 19 502 457 959 305 278 583
004 Bosund skola, Skolvägen 13 544 469 1013 333 316 649
Totalt Larsmo
    2558 2435 4993 1676 1660 3336