BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
718 Åland Stat mgt
295 KumlingeDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet i Kumlinge, Kommunkansliet 138 117 255 127 104 231
002 Enklinge hembygdsgård, Hembygdsgården 40 43 83 35 35 70
Totalt Kumlinge
    178 160 338 162 139 301