BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
291 KuhmoinenDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kuhmola, Toritie 57 1201 1234 2435 1050 1114 2164
Totalt Kuhmoinen
    1201 1234 2435 1050 1114 2164