BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
288 KronobyDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hopsala byagård, Backfolkvägen 14 201 181 382 153 147 300
002 Samlingshuset, Kronobyvägen 3 1015 1107 2122 818 871 1689
003 Söderby skola, Snårevägen 370 234 198 432 182 156 338
004 Nedervetil skola, Tastvägen 30 765 756 1521 604 589 1193
005 Norrby byagård, Haavistovägen 359 64 54 118 51 43 94
006 Terjärv skola, Ringvägen 143 742 741 1483 591 597 1188
007 Djupsjöbacka skola, Djupsjöbackavägen 267 174 142 316 145 126 271
008 Småbönders skola, Småböndersvägen 667 144 145 289 119 115 234
Totalt Kronoby
    3339 3324 6663 2663 2644 5307