BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
287 KristinestadDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kristinahallen, Repslagaregatan 16 1449 1525 2974 1235 1314 2549
002 Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5 301 262 563 247 222 469
003 Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9 193 177 370 167 154 321
004 UF lokalen Majbo, Åbackvägen 4 192 181 373 159 153 312
005 Perus Café, Lappfjärdsvägen 1227 111 111 222 89 96 185
006 Korsbäcks UF lokal, Korsbäckvägen 560 62 69 131 58 57 115
007 Lappfjärds UF lokal, Finngärdstået 11 839 832 1671 731 712 1443
008 Sideby byacenter, Sidebyvägen 640 96 96 192 89 89 178
009 Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1 147 128 275 127 118 245
010 Ömossa UF lokal, Ömossavägen 100 148 131 279 128 115 243
Totalt Kristinestad
    3538 3512 7050 3030 3030 6060