BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
284 Koski Åbo lDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Talolan koulu, Arkkilantie 2 1202 1247 2449 997 1038 2035
Totalt Koski Åbo l
    1202 1247 2449 997 1038 2035