BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
280 KorsnäsDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Molpe skola, Sjövägen 49 307 283 590 249 242 491
002 Korsbäck fd. skola, Korsbäckvägen 435 57 52 109 49 46 95
003 Kommungården, Korsnäs, Strandvägen 4323 401 415 816 322 355 677
004 Harrström daghem, Gamla Strandvägen 193 A 177 131 308 148 111 259
005 Taklax skola, Taklaxvägen 620 205 201 406 169 165 334
Totalt Korsnäs
    1147 1082 2229 937 919 1856