BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
774 Lappland mgt
261 KittiläDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sirkan koulu, Ounasjoentie 23 945 979 1924 778 809 1587
002 Raattaman koulu, Ounasjoentie 5463 70 57 127 54 47 101
003 Alakylän koulu, Rovaniementie 3491 82 77 159 71 63 134
004 Lohinivan kylätalo, ent. pos, Lohikuja 12 195 159 354 172 136 308
005 Kiistalan koulu, Kiistalantie 3500 105 85 190 95 76 171
006 Kaukosen koulu, Kylätie 46 174 159 333 142 136 278
007 Kittilän lukio, Valtatie 11 1546 1597 3143 1225 1296 2521
008 Kallon kauppa, Kallontie 2185 94 76 170 81 66 147
Totalt Kittilä
    3211 3189 6400 2618 2629 5247