BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
322 KimitoönDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Malmvägen 2 727 704 1431 630 621 1251
002 Kärra bokstuga, Kyrkobyvägen 4 664 688 1352 564 590 1154
003 Kasnäs badhus, Kasnäsvägen 1295 187 176 363 166 144 310
004 Skolcentrets matsal, Skolvägen 4 A 1539 1591 3130 1263 1312 2575
005 Biblioteket i Västanfjärd, b, Lammalavägen 106 408 384 792 334 322 656
Totalt Kimitoön
    3525 3543 7068 2957 2989 5946