BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
272 KarlebyDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yxpila skola, Skogsgatan 7 721 686 1407 562 526 1088
002 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6 1830 1848 3678 1434 1504 2938
003 Tallåsens skola, Anders Chydeniusgatan 72 1043 1164 2207 848 952 1800
004 Stenängens skola, Granvägen 3 1072 1336 2408 924 1190 2114
005 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 894 962 1856 704 757 1461
006 Stadshuset, Salutorget 5 2867 3278 6145 2461 2923 5384
007 Chyd. svenskspråkiga skola, A. Chydeniusgatan 20 1187 1280 2467 1018 1135 2153
008 Villa skola, Lärargränden 2 1727 1712 3439 1192 1177 2369
009 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16 1637 1618 3255 1189 1195 2384
010 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6 1361 1284 2645 995 954 1949
011 Kyrkbackens skola, Skolvägen 1 958 991 1949 732 774 1506
012 Halkokari skola, Halkokarivägen 20 1603 1648 3251 1249 1331 2580
013 Storby skola, Kallisvägen 10 1497 1504 3001 1024 1025 2049
014 Öja daghem, Skählsvägen 4 415 372 787 334 309 643
015 Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24 1974 1965 3939 1479 1508 2987
016 Ruotsalo skola, Ruotsalo byaväg 72 405 359 764 299 271 570
017 Alaviirre skola, Alaviirrevägen 50 219 208 427 174 163 337
018 Lochteå kommundelskontor, Lokaniittuvägen 1 593 583 1176 466 475 941
019 Maringais skola, Niemivägen 2 547 542 1089 433 422 855
020 Ullava kommundelskontor, Ullavavägen 672 207 209 416 159 159 318
021 Allaktivitetshuset i Rahkone, Rahkonenvägen 246 260 243 503 221 191 412
Totalt Karleby
    23017 23792 46809 17897 18941 36838