BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
216 KannonkoskiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kannonkosken paloasema, Toritie 4c 795 758 1553 670 618 1288
Totalt Kannonkoski
    795 758 1553 670 618 1288