BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
213 KangasniemiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Otto Mannisen tie 2 946 1014 1960 842 924 1766
002 Kunnantalo, Otto Mannisen tie 2 1040 1083 2123 851 918 1769
003 Toukolan talo, Toukolantie 19 365 326 691 305 266 571
004 Koittilan koulu, Pölläkänmäentie 25 280 232 512 225 195 420
005 Vuojalahden koulu, Vuojalahdentie 16 306 249 555 266 215 481
Totalt Kangasniemi
    2937 2904 5841 2489 2518 5007