BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
171 JoroisDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaitaisten koulu, Kaitaistentie 422 172 153 325 140 128 268
002 Maaveden koulu, Harjutie 23 182 141 323 158 122 280
003 Kolman koulu, Kolmantie 261 250 240 490 213 191 404
004 Kuvansin koulu, Kuvansintie 6 771 729 1500 607 563 1170
005 Kunnanvirasto, Mutalantie 2 1271 1384 2655 1061 1173 2234
Totalt Jorois
    2646 2647 5293 2179 2177 4356