BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
598 JakobstadDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 930 1186 2116 863 1120 1983
002 Pursisalmi skola, Strandvägen 2 890 916 1806 760 796 1556
003 Lagmans skola, Lagmansgatan 2 869 875 1744 732 738 1470
004 Kyrkostrands och Jungmans sk, Bagarnäsvägen 32 1335 1279 2614 1011 973 1984
005 Idrottsgården, Pedersesplanden 8 1005 1076 2081 846 938 1784
006 Vestersundsby skola, Skolvägen 32 1050 1029 2079 751 739 1490
007 Permo daghem, Permovägen 26 1401 1380 2781 1073 1037 2110
008 Itälä skola, Industrivägen 13 1004 954 1958 836 814 1650
009 Länsinummi skola, Västerleden 1 1262 1216 2478 963 952 1915
Totalt Jakobstad
    9746 9911 19657 7835 8107 15942