BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
780 Västra Nyl mgt
149 IngåDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Barösunds skolbyggnad, Valhallavägen 18 148 128 276 127 110 237
002 Degerby skola, Solbergvägen 1 467 454 921 354 346 700
003 Kommungården, Ola Westmans allé 3 1352 1468 2820 1078 1175 2253
004 Ingbohed ungdomsföreningshus, Täktervägen 387 471 486 957 370 387 757
005 Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399 283 274 557 219 214 433
Totalt Ingå
    2721 2810 5531 2148 2232 4380