BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
790 Sydöst Finl mgt
153 ImatraDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaukopään koulu, Niskapietiläntie 1 A 1175 1106 2281 972 918 1890
002 Vuoksenniskan työväentalo, Torikatu 7 985 1111 2096 883 1026 1909
003 Virasojan koulu, Rakennusmestarinkatu 1 1312 1190 2502 1061 972 2033
004 Sienimäen koulu, Pikkutatinkuja 3 1049 1171 2220 901 1014 1915
005 Kosken koulu, Kanavakatu 6 1237 1327 2564 1057 1156 2213
006 Savikannan koulu, Takamaantie 4 1033 1029 2062 868 834 1702
007 Tainiotalo (ent. Tainionkosk, Juskunmäenkatu 24 1122 1049 2171 918 860 1778
008 Tainionkosken työväentalo, Asemäentie 6 1321 1402 2723 1085 1169 2254
009 Mansikkalan koulu, Koulukatu 2 1114 1378 2492 964 1221 2185
010 Imatrankosken koulu, Koulukatu 69 1196 1193 2389 951 996 1947
011 Imatrankosken työväentalo, Kallenkuja 3 1063 1448 2511 996 1379 2375
012 Meltolan koulu, Vaarinkuja 6 1174 1122 2296 927 888 1815
Totalt Imatra
    13781 14526 28307 11583 12433 24016