BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
102 HuittinenDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1449 1453 2902 1167 1204 2371
002 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1499 1643 3142 1265 1439 2704
003 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1508 1511 3019 1208 1251 2459
004 Sallilan koulu, Sallilantie 63 819 740 1559 663 624 1287
Totalt Huittinen
    5275 5347 10622 4303 4518 8821