BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
795 Östra Finl mgt
090 HeinävesiDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Monitoimitalo nuorisotilat, Kenttätie 6 1413 1371 2784 1199 1172 2371
002 Karvion koulu, Venevalkamantie 2 521 436 957 458 378 836
Totalt Heinävesi
    1934 1807 3741 1657 1550 3207