BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
086 HausjärviDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Eskon koulu, Hikiäntie 223 1128 1049 2177 859 793 1652
002 Monnin koulu, Rajalantie 140 626 609 1235 459 436 895
003 Kunnanvirasto, Keskustie 2-4 1459 1521 2980 1163 1230 2393
004 Ryttylän kylätalo, Kulmatie 14 1281 1198 2479 990 937 1927
Totalt Hausjärvi
    4494 4377 8871 3471 3396 6867