BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
780 Västra Nyl mgt
078 HangöDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Servicehuset Astrea, Berggatan 4 884 944 1828 750 801 1551
002 Hangonkylän koulu, Hangöbyvägen 45 1204 1150 2354 979 949 1928
003 Haagapuiston koulu, Bromarvsgatan 36 1191 1174 2365 1002 1009 2011
004 Tita-Marian koulu, Rilaxgatan 13 779 725 1504 633 610 1243
005 Björklid, Täktomvägen 321 318 315 633 257 232 489
006 Lappohjan koulu, Skolgränd 4 305 277 582 272 229 501
Totalt Hangö
    4681 4585 9266 3893 3830 7723