BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
780 Västra Nyl mgt
235 GrankullaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1483 1602 3085 1173 1284 2457
002 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1357 1503 2860 1024 1195 2219
003 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1468 1465 2933 1118 1162 2280
Totalt Grankulla
    4308 4570 8878 3315 3641 6956