BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
790 Sydöst Finl mgt
075 FredrikshamnDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Haminan lukio, Torvensoittajankatu 2 1235 1279 2514 1004 1076 2080
002 Husulan koulu, Töytärintie 20 1543 1537 3080 1304 1271 2575
003 Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233 243 227 470 205 176 381
004 Keskuskoulu, Viipurinkatu 1 1020 1349 2369 908 1230 2138
005 Kirkkojärven koulu, Kirkkojärvi 347 436 398 834 348 307 655
006 Metsäkylän koulu, Tönnösentie 10 281 221 502 218 186 404
007 Neuvottoman koulu, Suntiontie 1 745 737 1482 582 588 1170
008 Poitsilan koulu, Rastipolku 7 1328 1303 2631 1107 1102 2209
009 Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 277 254 531 221 212 433
010 Vehkalahtitalo, Ruissalontie 8 574 576 1150 444 474 918
011 Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8 1070 1253 2323 928 1090 2018
012 Uuden-Summan koulu, Siitosentie 58 1301 1230 2531 1063 1000 2063
013 Vilniemen koulu, Kartanontie 265 441 381 822 348 301 649
Totalt Fredrikshamn
    10494 10745 21239 8680 9013 17693