BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
791 Tavastland mgt
061 ForssaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Teatteritalo, Torikatu 8 1404 1725 3129 1210 1579 2789
002 Heikan koulu, Saksankatu 23 1323 1499 2822 1091 1282 2373
003 Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34 1935 1818 3753 1509 1451 2960
004 Kaupungintalo, Turuntie 18 1069 1123 2192 896 966 1862
005 Kuhalan koulu, Opintie 4 1471 1606 3077 1289 1404 2693
006 Koijärvitalo, Koijärventie 377 593 499 1092 475 410 885
007 Tölön koulu, Pihlajakatu 9 757 911 1668 635 797 1432
Totalt Forssa
    8552 9181 17733 7105 7889 14994